خدمات مشاوره تخصصی در طرح مشاوره  v.vip(شروع مهرماه)

 

1-مشاوره با دکتر خلیلی هر 15 روز یکبار (مشاور اصلی)

(یک هفته مختص تهرانی ها و یک هفته شهرستانی ها)

2-بررسی روند مطالعه دقیق توسط دکتر خلیلی

3-مشخص کردن مسیر مطالعه و پلن کاری توسط دکتر خلیلی

4-نحوه مطالعه به روش رمز و کدگذاری به روش دکتر خلیلی

5-پیگیری برنامه درسی هفته ای دوبار توسط خانم دانشمند و آقای دانیالی

6-کلاس های رفع اشکال دروس اصلی با رتبه برتر (15 ساعت) ، بعد از آزمونهای مروری اول و دوم و آزمون جامع اول

7-برگزاری کارگاه  تندخوانی (5جلسه)

8-پشتیبانی مباحث کارگاه تندخوانی به مدت یک ماه

9-تحلیل کارنامه آزمون آزمایشی

10-مشاوره روانشناسی و انگیزشی فردی (5جلسه) خانم توسل

11-برنامه های ورزشی و تفریحی برای افزایش روحیه

12-بررسی تغذیه مناسب دانشجو توسط متخصصین (2جلسه)

13-بررسی سوالات دکتری سال جاری (مختص دانشجو ارشد)

14- برنامه جمع بندی دروس در خرداد ماه

15-برگزاری کارگاه آمادگی مصاحبه دکتری (متقاضی دکتری)

16-متقاضی دکتری (کارگاه یک روزه مقاله نویسی و تکنیک ها) مرکز تحقیقات