خدمات مشاوره زیر ذره بین

الف: دوره مشاوره ای – 18 ساعت هر سه شنبه یا شنبه ( آموزش های مطالعه صحیح)

هفته اول شهریور

آقای دکتر خلیلی : 4 ساعت            خانم دانشمند: 2 ساعت

هفته دوم شهریور

کارگاه  تکنیک های تندخوانی و تقویت حافظه (استاد وجکانی) :5 جلسه

پیگیری دو هفته ای این آموزش ها ، توسط مشاورین ارشد

هفته سوم شهریور

سبک زندگی و مطالعه کنکوری ( از ابتدا تا پایان)

هفته چهارم شهریور

– تکنیکهای تست زنی و مدیریت زمان  در پاسخگویی به سوالات آزمون

ب: دوره پشتیبانی درسی مهر تا تیرماه

تماس تلفنی هر دوهفته

چک کردن برنامه دانشجو دو بار در هفته

برنامه ریزی بر اساس سرفصل آزمونهای آزمایشی

ارئه برنامه موازی جهت کنکور وزارت علوم

انتخاب رشته محل وزارت علوم

برنامه درسی ویژه عید نوروز و مقاطع زمانی خاص

پرسش و پاسخ درسی توسط رتبه برتر ( 10ساعت ) – درس اصلی ، بعد از آزمونهای مروری اول و دوم