از توالی طبیعی یادگیری استفاده کنید

هنگام مطالعه سعی کنید اجسام و مطالب را به صورت یک تصویر خیلی بزرگ تجسم کنید و کم کم جزئیات را به آن اضافه کنید از نتیجه اش شگفت زده خواهید شد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.