🔴اطلاعیه آموزش🔴
به اطلاع میرسانیم بخش آموزش دفتر مرکزی در نظر دارد مدت زمان اعتبار بازپخش کلیه ی کلاس ها را به شرح زیر افزایش دهد:

✳️ترم کارشناسی ارشد تابستان
بازپخش کلاس های ارشد تابستان که از تاریخ یکشنبه ۵ بهمن ماه به بعد تدریس شده اند در پنل کاربری داوطلبان موجود میباشد و مدت زمان اعتبار بازپخش آنها تا تاریخ جمعه ۳۱ اردیبهشت افزایش خواهد یافت.
✳️ترم کارشناسی ارشد پاییز و زمستان
بازپخش کلاس های ارشد پاییز که از تاریخ یکشنبه ۱۶ آذر به بعد تدریس شده اند در پنل کاربری داوطلبان موجود میباشد و مدت زمان اعتبار بازپخش آنها تا تاریخ جمعه ۳۱ اردیبهشت افزایش خواهد یافت.
✳️نکته و تست ها
مدت زمان اعتبار کلیه ویدئوهای بازپخش کلاس های نکته و تست از جلسه اول تا انتهای کلاس تا تاریخ جمعه ۳۱ اردیبهشت خواهد بود.
✳️ترم دکتری
بازپخش کلاس های ترم دکتری که از تاریخ یکشنبه ۱۶ آذر به بعد تدریس شده اند در پنل کاربری داوطلبان موجود میباشد و مدت زمان اعتبار بازپخش آنها تا تاریخ جمعه ۴ تیرماه افزایش خواهد یافت.
🚫لازم به ذکر است بعد از تاریخ یاد شده ویدئوی بازپخش کلاسها از پنل کاربری داوطلبان حذف میگردد.