نشانی: استان فارس-شهرستان فسا-خیابان شهید منتظری نرسیده به چهارراه حافظ کوچه شماره ۹( روبروی اداره ثبت اسناد) درب اول

شماره تماس: ۹۹۱۳۷۱۳۷۴۲

شبکه های اجتماعی: drkhalilifasa@