🔲 بخش آزمون های آزمایشی
💎 خوش بود گر محک تجربه آید به میان…

⁉️ آیا می دانستید همه ساله بیش از ۹۰ % قبولی های مجموعه دکتر خلیلی ، جزء شرکت کنندگان در آزمون های آزمایشی همین مجموعه بوده اند؟
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🛎 تاریخ برگزاری آزمونهای جامع:
✅ آزمون ۱ : ۳ اردیبهشت
✅ آزمون ۲ : ۱۰ اردیبهشت
✅ آزمون ۳ : ۱۷ اردیبهشت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ جهت ثبت نام با ما تماس حاصل فرمایید. 👇

🆔 @drkhaliliesfahan
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🆑 @drkhaliliesfahann
📸 اینستاگرام 👇
📸 Instagram.com/drkhaliliesfahan