آغاز مهلت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

مهلت مجدد ثبت نام متقاضیان برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی سال ۱۴۰۰ از فردا آغاز …