چند راهکار برای به دست آوردن رتبه دلخواه. 1)اثر فاصله گذاری،ساده ترین روش برای جذب انبوه اطلاعات، استفاده از اثر فاصله گذاری است. پژوهشگران این روش را درمیان یافته های گوناگون در زمینه یادگیری (یکی از چشمگیر ترین پدیده ها )میدانند. وقتی چیز جدیدی یاد می گیرید مغزتان این آموخته جدید را در نورون ها ذخیره می کند.سپس این نورون ها با نورون های حاوی دانسته های پیشین ارتباط برقرار می کنند و شبکه ای از معانی به هم پیوسته را شکل می دهند،اما تقویت این نورون ها و گسترش شبکه معنایی با یک بار تلاش کار آسانی نیست. 2)پیش خوانی: گام بعدی برای پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز این آزمون، تکنیکی به نام (پیش خوانی) است.شما با حجم انبوهی از درس ها و مطالب رو به رو هستید،اما نگران نباشید با استفاده از فاصله گذاری و پیش خوانی می توانید همه این مطالب را طی چند ماه چندین بار مرور کنید . مرور چند باره با فاصله گذاری نقش کلیدی در بخاطر سپردن اطلاعات لازم دارد. به یاد سپردن فرمول ها و معادله ها یکی از دغدغه های اساسی در پیگیری روش صحیح مطالعه برای کنکور، به یاد سپاری فرمول ها است.با مطالعه کتاب و جزوه درسی ، حضور در کلاس و انجام تمرین های کاربردی و روش استفاده از فرمول ها را درک می کنید، اما برای به یاد سپردن آن ها باید از تکنیک فاصله گذاری استفاده کنید.یک روش خوب این است که در دفترچه ای همه فرمول ها ، معادله ها و روش حل آنها به روش خودتان همراه به چند مثال بنویسید .در هنگام مرور مطالب و فصل های مختلف با تکنیک پیش خوانی، زمانی را به مرور این فرمول ها و معادله ها همراه با مثال هایشان اختصاص بدهید.با مرور چندباره این فرمول ها و معادله ها هر چند روز یکبار ، تکنیک فاصله گذاری اثرش را می گذارد و فرمول ها در ذهنتان نقش می بندد.3)خود آزمایی:پس از اینکه چند ماه از مطالعه و مرور همه مطالب با فاصله گذاری مناسب گذشت ، باید خودتان را بیازمایید.از میان تمرین ها و تکالیفتان چندین مسئله دشوار را انتخاب و حل کنید.می توانید از کتاب های حاوی نمونه سؤال یا سؤالات مربوط به آزمون های پیشین استفاده کنید. 4)خواب کافی:پژوهش ها نشان داده اند داوطلبانی که ساعت 10شب یا زودتر به خواب می روند،نسبت به کسانی که درنیمه شب یا دیرتر به خواب می روند، نمرات بالاتری کسب می کنند.5): ورزش کافی :رژیم غذایی مناسب و خلاصه اینکه فراموش نکنید کلید موفقیت مرور چند باره با فاصله گذاری مناسب است .برای کاهش زمان مطالعه بدون از دست دادن نکات کلیدی و مهم تکنیک پیش خوانی را به کار ببرید.