نشانی: تبریز، بوشهر-خیابان مطهری-عرفان17- ضلع شرقی بنیاد مسکن-موسسه باز باران

شماره تماس: 7733333051 – 09195733175

شبکه های اجتماعی: drkhaliliboushehr@