ثبت نام کنکورهای آزمایشی سال 96 شروع شد

کیفیت را نمی‌توان تنها با تبلیغات و به کار گرفتن شعارهایی مثل «اولین موسسه»، «بیشترین جامعه آماری آزمون» یا «رتبه …

همایش رایگان کارشناسی ارشد 15 آبان 95

موسسه دکتر خلیلی نمایندگی بروجرد به منظور آشنایی هرچه بیشتر فارغ التحصلان رشته های مجموعه زیست شناسی، علوم آزمایشگاهی، پیراپزشکی، …

نمایشگاه کتاب های تخصصی کنکور وزارت بهداشت

موسسه دکتر خلیلی نمایندگی بروجرد به منظور آشنایی هرچه بیشتر فارغ التحصلان رشته های مجموعه زیست شناسی، علوم آزمایشگاهی، پیراپزشکی، …