تغییر تاریخ برگزاری همایش ژنتیک

با توجه به درخواست برخی دانشجویان،همایش ژنتیک و زیست سلولی مولکولی به پنجشنبه هفته آینده 22 مرداد موکول شد بنابراین همایش در تاریخ مذکور در محل آموزشگاه دکتر خلیلی شعبه اراک برگزار میگردد

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.