اطلاعیه-شماره-۶-وزارت-بهداشت

اطلاعیه شماره ۶ وزارت بهداشت در خصوص رشته آموزش ھوشبری- پرستاری مراقبتھای ویژه کودکان آزمون کارشناسی

ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ١۴٠٠

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ١۴٠٠ میرساند: طی اعلام دبیرخانه شورای گسترش دانشگاهھای علوم پزشکی، بر اساس مصوبه ٢٨٠ امین جلسه شورای گسترش دانشگاهھای علوم پزشکی به تاریخ ١٣/١١/٩٩ ،با پذیرش دانشجو مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش ھوشبری فقط یک دوره برای ٣ دانشگاه علوم پزشکی، موافقت گردید. و رشته پرستاری مراقبتھای ویژه کودکان به دلیل عدم صدور مجوز، اجرا نخواھد شد. بدیھی است ھر گونه تغییرات در مراحل مختلف یا موارد اعلام شده، اطلاع رسانی لازم از طریق http://sanjeshp.ir صورت خواھد گرفت.

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.