چه رشته هایی مجاز به شرکت در دکتری قارچ شناسی پزشکی هستند؟!!

چه رشته هایی مجاز به شرکت در دکتری قارچ شناسی پزشکی هستند؟!!

طبق دفترچه کنکور دکتری ۴۰۰-۹۹

کارشناسی ارشد در رشته های:
قارچ شناسی پزشکی،باکتری شناسی پزشکی،انگل شناسی پزشکی،
پاتوبیولوژی،میکروبیولوژی پزشکی،دکتری حرفه ای پزشکی، داروسازی،
دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی، دامپزشکی

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.