کنکور را با نکات داغ و الگوریتم ۸۰% بزنید…..

نکات داغ

 

نکات داغ

(Hot Point )

زمان به نفع شما در حال گذر است….

اکثر دانشجویان بعد از مطالعه منابع برای نکته برداری و خلاصه نویسی دچار سردرگمی
می شوند یا به نکات و خلاصه های خود اطمینان ندارند.حتی گاهی هم حجم خلاصه ها بیش از حجم منبع می شود!!!!
هدف از تولید نکات داغ فراهم کردن یک منبع برای دوران جمع بندی و مرور است.
شما می توانید بعد از مطالعه ی کامل منابع از نکات داغ جمع بندی استفاده نمایید.
(توجه داشته باشید که مطالعه ی یک منبع کامل قبل از نکات داغ ضروری است)

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.