🗣طرح مشاوره نجات (( ویژه مقطع دکتری و ارشد ))

🔳 بخش مشاوره تخصصی و برنامه ریزی
💎 زیر نظر حرفه ای ها درس بخوانید…

🎤 معرفی طرح مشاوره نجات:

🎗با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری کنکور این بهترین و تنهاترین فرصته…

✅ مشاورین با تجربه و رتبه های برتر هر رشته
✅ آموزش روش مطالعه صحیح
✅ مشاوره و برنامه ریزی دقیق توسط مشاورین
✅ تماس تلفنی و مشاوره حضوری هر یک هفته در میان
✅ آموزش تست زنی و مباحث انگیزشی
✅ بررسی گزارش کار مطالعه داوطلب
✅ تمرکز بر جمع بندی درست مطالب
✅ تحلیل اصولی کارنامه های آزمون آزمایشی
✅ مشاوره روانشناسی فردی(۲ جلسه مشاوره با خانم توسل)
✅ مشخص کردن منابع مطالعاتی
✅ آموزش تکنیک های کنکوری
💯 پشتیبانی تحصیلی از شما تا کنکور ادامه دارد…